Kosten

Vergoeding en verwijzing

Wilt u in aanmerking komen voor vergoeding door de gemeente is een beschikking van de gemeente óf een geldige verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist voor generalistische (G-BGGZ) vereist. De kosten worden rechtstreeks gedeclareerd bij de gemeente waar u woont. Op dit moment heb ik een contract met de gemeentes Hoorn, Medemblik, Koggenland, Opmeer, Drechterland, Stede Broec, Enkhuizen en Hollands Kroon. Indien u in een andere gemeente woont dient u contact met uw gemeente op te nemen om te vragen of zij de zorg willen vergoeden.

Indien de geboden hulp niet onder de verzekerde zorg valt of u er de voorkeur aan geeft zelf te betalen, is het tarief 98 euro per sessie van 45 minuten. De kosten kunnen dan niet gedeclareerd worden bij uw verzekering.

Indien u bent verhinderd dient u de afspraak 24 uur van te voren af te zetten anders volgt een niet nagekomen afspraak (75% van het tarief van het afgesproken consult) en deze factuur moet u zelf betalen. De betalingstermijn van deze rekeningen is 14 dagen.

In verband met wettelijke verplichtingen wordt u verzocht bij het eerste bezoek tevens een identiteitsbewijs mee te nemen.