Behandelmethodes

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een effectieve manier om kinderen en jongeren te helpen bij hun problemen. Cognitieve gedragstherapie is een therapie die er van uitgaat dat wat mensen doen (gedrag), wordt bepaald door wat mensen denken (cognities) en wat mensen voelen (emoties). Ik kijk samen met het kind / jongere en de ouders naar welke gevoelens en (irreële) gedachten bepaald gedrag veroorzaken, en ga samen op zoek naar oplossingen voor dit gedrag en naar manieren om met de gedachten en gevoelens om te gaan. Dit zorgt ervoor dat kinderen zich beter voelen en dat hun gedrag verandert.

Oplossingsgerichte therapie

De oplossingsgerichte behandelmethode is een methode die uitnodigt tot samenwerking met ouders en kind, tot samen zoeken naar oplossingen zonder de last van schuld, confrontatie en moedeloosheid. Het is een andere, oplossingsgerichte manier van kijken naar gedrag: Ik zoek naar wat werkt in plaats van te focussen op oorzaken, Ik kijk naar het eigen vermogen van het kind en zijn/haar ouders.

Gezinstherapie

Bij gezinstherapie staan de problemen in het gezin centraal. Ik onderzoek hoe de gezinsleden op elkaar reageren en hoe daardoor de problemen veroorzaakt en in stand gehouden worden. Gezinstherapie is een vorm van systeemtherapie: het gaat niet over één persoon, maar over het op elkaar inwerken van alle onderdelen van dat systeem.

Bij gezinstherapie kijken ik naar het hele ”systeem”, dat het gezin vormt. Naast het bekende vader-moeder-kind(eren)- gezin bestaan er ook andere gezinsvormen: eenoudergezinnen, gezinnen met een stiefmoeder of stiefvader, samengestelde gezinnen, homo- en/of lesbo-ouders met één of meer kinderen.

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij het spel gebruikt wordt om een kind vooruit te helpen. Wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen de ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie een oplossing bieden.

Speltherapie is een hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.
Ik bied het kind de mogelijkheid tot het beleven van nieuwe ervaringen en help het kind om emotioneel en cognitief nieuwe inzichten te verwerven.

EMDR

EMDR is een vorm van psychotherapie voor post traumatisch stress syndroom (PTSS) en trauma gerelateerde klachten. Het betreft een gestructureerde en geprotocolleerde behandelingsprocedure, die tot doel heeft de verwerking te bevorderen van herinneringen aan identificeerbare traumatische gebeurtenissen. Omdat kinderen ook andere reacties kunnen ontwikkelen in reactie op stress of trauma kan een wijd scala aan emotionele en gedragsklachten met EMDR behandeld worden.