Wanneer kunt u terecht bij Kinderpraktijk Edam?

Als u zich zorgen maakt over de ontwikkeling en opvoeding van uw kind. Ik onderzoek, behandel kinderen en geef advies en begeleiding aan ouders met betrekking tot opvoedingsvragen en (gedrags-) problemen.

Waarmee kan ik u en uw kind hulp bieden?

 • Ontwikkelingsstoornissen (ADHD, autisme, etc.)
 • Emotionele klachten
 • Neerslachtige gevoelens en gedachten
 • Angstklachten
 • Onbegrepen lichamelijke klachten
 • Trauma en verliesverwerking
 • Problemen bij echtscheiding
 • Gedragsproblemen
 • Sociale vaardigheden
 • Onverwerkte pestervaringen
 • Faalangst
 • Hoogbegaafdheid

Wat doe ik?

Bij de eerste afspraak (het intakegesprek) bespreek ik de hulpvraag en ontwikkeling van uw kind tot nu toe. Het intakegesprek vindt samen met de ouders plaats. Bij oudere kinderen en jongeren bestaat de mogelijkheid dat ook zij daarbij aanwezig zijn. Daarna kan er onderzoek plaatsvinden. Afhankelijk van bevindingen en eventuele diagnosestelling wordt er een behandelplan met behandeldoelen opgesteld. Het behandelplan wordt met u (en uw kind) besproken waarna desgewenst een behandeling kan starten. Er vindt regelmatig een evaluatie/ terugkoppeling plaats.

Onderzoek

Ik doe onderzoek door middel van observaties, vragenlijsten en/of gestandaardiseerde testen. Het onderzoek is gericht op beantwoording van de hulpvraag en het zoeken naar een verklaring van de ontstane problemen.

U kunt bij mij terecht voor:

 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Intelligentieonderzoek
 • Sociaal-emotioneel onderzoek

Behandeling

Er zijn verschillende behandelvormen mogelijk (zie behandelmethodes):

 • Individuele behandelingen (waaronder Cognitieve Gedragstherapie, Oplossingsgerichte Therapie, EMDR, Traumabehandeling en Speltherapie)
 • Ouderbegeleiding
 • Gezins- en systeembegeleiding

Welke vorm van behandeling wordt gekozen is afhankelijk van een aantal factoren waaronder de aard en de ernst van de problematiek. Ik zoek samen met u naar een therapievorm die het meeste aansluit bij de behoeften van u, uw gezin en uw kind. U kent uw kind het beste, daarom vind ik de samenwerking met u als ouders, school en andere betrokkenen (o.a. andere hulpverleners) bij uw kind erg belangrijk. Samen kunnen wij uw kind de beste zorg geven en ervoor zorgen dat uw kind zich optimaal kan ontplooien.

Kinderpraktijk Edam kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Kinderpraktijk Edam en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het samenwerkingsformulier en/of contactformulier op de website aan Kinderpraktijk Edam heeft verstrekt.

Kinderpraktijk Edam kan de volgende persoonsgegevens verwerken bijvoorbeeld middels het berichtenverkeer met uw gemeente of middels een brief naar uw verwijzer:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • BSN nummer

Kinderpraktijk Edam verwerkt uw persoonsgegevens ook om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Kinderpraktijk Edam bewaart uw gegevens volgens de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn van 15 jaar. Dossiers worden veilig opgeborgen in een daarvoor bestemde afgesloten brandveilige dossierkast.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en/of te corrigeren. U kunt een verzoek tot inzage en/of correctie sturen naar marja@kinderpraktijkedam.nl

Ik bied als zelfstandige praktijk geen 24-uurs bereikbaarheid. In crisisachtige situaties raad ik u aan via uw huisarts een verwijzing te vragen naar een reguliere GGZ instelling.